Zamieszkaj w kamienicy - elegancko, nowocześnie i bezpiecznie

Zarządzanie Nieruchomościami

Jesteś niezadowolony z obecnego zarządcy?

W Twojej nieruchomości jest społeczny zarząd, który nie podejmuje się odpowiedzialności?

 

Mieszkania w Kamienicach świadczą kompleksowe usługi w zakresie zarządzania i administrowania powierzonymi nieruchomościami zarówno mieszkaniowymi jak i komercyjnymi, obsługi najmu lokali, doradztwa, obsługi technicznej i księgowej.

 

 Nasza działalność oparta jest na optymalizacji kosztów utrzymania obiektu oraz pełnym zadowoleniu właścicieli. Zespół, który tworzymy, za główne cele postawił sobie jakość, profesjonalizm oraz indywidualne i życzliwe podejście do Klienta.

 

Posiadamy wieloletnie i bogate doświadczenie, a naszym kapitałem jest wiedza, rzetelność oraz pasja i zapał do tego, co robimy.

 

Zapewniamy:

- organizacja i rejestracja wspólnot mieszkaniowych – założenie dokumentacji, rachunku bankowego itp.,

- weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,

- prowadzenie ewidencji kosztów,

- nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat przypadających od nieruchomości wspólnych,

- prowadzenie właściwej dokumentacji księgowej,

- okresowe przygotowywanie sprawozdań o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach,

- analizowanie i nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali nieruchomości,

- prowadzenie wykazu lokali i wykazu najemców,

- w razie potrzeby prowadzenie mediacji, łagodzenie konfliktów,

W ramach podejmowanych przez nas czynności związanych z technicznym utrzymaniem nieruchomości wspólnych są m.in.:

- prowadzenie książki obiektu oraz dokumentacji technicznej,

- zlecanie okresowych przeglądów i kontroli technicznych nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie zgodnie z wymogami prawa budowlanego,

- zapewnienie usług i serwisów związanych z urządzeniami technicznymi nieruchomości wspólnej,

- przygotowanie planów remontowych,

- bieżący nadzór nad kontrahentami świadczącymi usługi w zakresie konserwacji, bieżących napraw, zabezpieczenia awarii, przeglądów technicznych,

- kontrola prawidłowości realizacji zleconych kontrahentom zadań wraz z dokonaniem odbioru wykonania,

- kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali,

- wybór wykonawców i usługodawców, przygotowanie projektów umów i zleceń, negocjowanie warunków wykonania prac związanych z bieżącą obsługą nieruchomości oraz pracami inwestycyjnymi,

- zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów,

- całodobowe pogotowie techniczne,

- wdrażanie wieloletnich planów rozwoju nieruchomości,

 Podstawą wszelkich podejmowanych przez nas działań, względem zabezpieczenia należytego stanu technicznego nieruchomości, jest  Prawo Budowlane.

 

Znajdź dobrego specjalistę i poznaj nasze oferty dla wspólnot, kamienic i obiektów komercyjnych!

Umów się na spotkanie, by poznać nas i naszą ofertę zarządzania nieruchomością  : kontakt