Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Czy zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies? OK

Zarządzanie

img-6
img-7

Mamy doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu nieruchomościami.

Zajmujemy się zarówno lokalami mieszkaniowymi, jak i komercyjnymi. Całościowo zarządzamy i administrujemy nieruchomościami w zakresie: najmu, doradztwa oraz obsługi technicznej i księgowej.

Optymalizujemy koszty utrzymania obiektu. Za główne cele stawiamy sobie jakość, profesjonalizm oraz indywidualne, życzliwe podejście do Klienta i zadowolenie właścicieli.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi różnorodnych nieruchomości i współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi. Naszym kapitałem jest wiedza, rzetelność oraz pasja i zapał do tego, co robimy.

Możesz powierzyć Mieszkaniom w Kamienicach szeroki zakres odpowiedzialności:

img-management-1

Organizacja

 • organizacja i rejestracja wspólnot mieszkaniowych – założenie dokumentacji, rachunku bankowego itp.,
 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
 • prowadzenie wykazu lokali i wykazu najemców,
 • w razie potrzeby prowadzenie mediacji, łagodzenie konfliktów,
img-management-2

Finanse

 • prowadzenie ewidencji kosztów,
 • nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat przypadających od nieruchomości wspólnych,
 • prowadzenie właściwej dokumentacji księgowej,
 • okresowe przygotowywanie sprawozdań o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach,
 • analizowanie i nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali nieruchomości,
img-management-3

Obsługa techniczna

 • prowadzenie książki obiektu oraz dokumentacji technicznej,
 • zlecanie okresowych przeglądów i kontroli technicznych nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie, zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • zapewnienie usług i serwisów związanych z urządzeniami technicznymi nieruchomości wspólnej,
 • bieżący nadzór nad kontrahentami świadczącymi usługi w zakresie konserwacji, bieżących napraw, zabezpieczenia awarii, przeglądów technicznych,
 • kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali,
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów,
 • całodobowe pogotowie techniczne,
img-management-4

Rozwój i remonty

 • całodobowe pogotowie techniczne,
 • wdrażanie wieloletnich planów rozwoju nieruchomości,
 • przygotowanie planów remontowych,
 • wybór wykonawców i usługodawców, przygotowanie projektów umów i zleceń, negocjowanie warunków wykonania prac związanych z bieżącą obsługą nieruchomości oraz pracami inwestycyjnymi,
 • kontrola prawidłowości realizacji zleconych kontrahentom zadań wraz z dokonaniem odbioru wykonania,
 • podstawą wszelkich podejmowanych przez nas działań, względem zabezpieczenia należytego stanu technicznego nieruchomości, jest Prawo Budowlane.

Zostańmy w kontakcie

Zainteresowała Państwa nasza oferta? Prosimy o wiadomość. Niezwłocznie odpowiemy na wszelkie pytania.